Łatwo, szybko i wygodnie pomożemy  przenieść rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy z innego Banku do Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach

Korzystając z wejścia w życie Rekomendacji ZBP dotyczących dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, przygotowaliśmy rozwiązania, które pozwolą przenieść Państwa rachunek.

Wypełnimy za Państwa wszelkie formalności związane z zamknięciem starego rachunku i przelaniem zgromadzonych środków na nowy rachunek. Przeniesiemy też wszystkie aktualne zlecenia stałe i polecenia zapłaty.

Poinformujemy o nowym numerze rachunku wskazane przez Państwa podmioty, np. pracodawców czy ZUS.

 

Przeniesienie rachunku oznacza:

  • podpisanie z nowym bankiem umowy rachunku i otwarcie w nim rachunku (o ile dotychczas Klient takiego rachunku nie posiadał),
  • zwrócenie się osobiście lub za pośrednictwem nowego banku do dotychczasowego banku o przeniesienie rachunku wraz ze wskazanymi usługami płatniczymi oraz opcjonalnie przeniesienie salda na nowy rachunek
  • wypowiedzenie w dotychczasowym banku umowy rachunku, skutkujące zamknięciem rachunku.

Więcej o zasadach przenoszenia rachunków można przeczytać w Przewodniku dla klienta opracowanym przez Związek Banków Polskich

Załączniki do pobrania:

- Przewodnik dla Klienta Związku Banków Polskich

- Wniosek o przeniesienie rachunku bankowego

- Pełnomocnictwo dla Banku do przeniesienia rachunku bankowego