Ekodach

 

Warunki udzielenia kredytu w naszym Banku:
 
  Kredyt EKODACH udzielany jest osobom fizycznym  zakwalifikowanym do udziału
     w programie realizowanym przez Samorząd Województwa Lubelskiego
 
  Kredyt EKODACH przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów wymiany dachu
    po usunięciu azbestu, w wyniku projektów realizowanych przez Samorząd Województwa
    Lubelskiego, które będą stanowiły co najmniej 50 % kwoty kredytu oraz na inne cele związane
    z modernizacją/remontem nieruchomości, na której realizowana jest wymiana dachu/ów
 
  Minimalna kwota kredytu: 3.000 PLN
 
  Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża 3,5 p.p.
 
  Okres kredytowania: maksymalnie do 10 lat
 
  Prowizja:  –  2 %
 
Dodatkowe informacje w Placówkach Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach
oraz na stronie internetowej: www.lubelskie.pl