1. Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w złotych w formie gotówkowej i bezgotówkowej.
  2. Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w Banku, złożone w dni robocze dla Banku do godz. 15.00, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 15.00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
  3. Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone do godz. 14.20 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 14.20 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
  4. Dyspozycje zakładania lokat terminowych złożone w dni robocze do godz. 15.00 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 15.00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.