NBS Puławy informuje że od 01.02.2015r. zostały wdrożone zabezpieczenia wynikające z wejścia w życie Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego  dotyczące bezpieczeństwa płatności internetowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych.

Posiadacze kart VISA mają możliwość zarządzania wysokością limitów internetowych na karcie oraz przeprowadzania aktywacji usługi 3D Secure  na portalu kartosfera.pl

Informujemy, że karty MasterCard nie są objęte usługą dodatkowego uwierzytelniania transakcji internetowych. Objęcie kart MasterCard usługą 3D Secure nastąpi w pierwszych dniach marca 2015r.  Do czasu wprowadzenia usługi 3D Secure  wszystkie transakcje internetowe realizowane kartą MasterCard będą przeprowadzane w oparciu o weryfikację wysokości dziennych limitów transakcji ustawionych dla danej karty.