Maksymalne kwoty wypłat dziennych z książeczek oszczędnościowych oraz realizacji czeków w ramach wzajemnej zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego dla Klientów Banków - Stron


Porozumienia Zrzeszeniowego w tej sprawie (w ramach Grupy BPS) według stanu na 29 kwietnia 2010r.
 
  

Lp.

Operacje

Wzajemna zastępcza obsługa obrotu oszczędnościowego dla Klientów Banków - Stron

Porozumienia Zrzeszeniowego w tej sprawie (w ramach Grupy BPS)

1.

z książeczek oszczędnościowych płatnych na każde żądanie bez potwierdzenia

500 zł *

2.

z książeczek oszczędnościowych płatnych na każde żądanie, do rąk osób małoletnich (w wieku powyżej 13 lat )

500 zł *, **

3.

z książeczek oszczędnościowych płatnych na każde żądanie,      na podstawie potwierdzenia

2500 zł ***

4.

stan wkładu na książeczce oszczędnościowej po podjęciu ostatniej wypłaty nie może być niższy niż

5 zł

5.

na podstawie czeków gotówkowych z ROR

500 zł *

6.

maksymalna wypłata dzienna na podstawie czeku gotówkowego potwierdzonego

2500 zł *

7.

na podstawie ustnej dyspozycji Klienta i dowodu osobistego (w sytuacjach wyjątkowych, życiowych zdarzeń losowych)

500 zł ***

 
* bez prowizji
** zastrzeżenie przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej może ograniczyć wypłatę do kwoty niższej
lub wyłączyć możliwość wypłat (informacja o zastrzeżeniu zamieszczona w książeczce)
*** bez prowizji, za wyjątkiem kosztu potwierdzenia salda/stanu środków na rachunku,
ustalonego w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w Banku realizującym operację