Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych oraz Taryfie opłat i prowizji

Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. zostały zmienione zapisy:

  • Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
  • Taryfy opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach dla klientów instytucjonalnych.

Wprowadzone zmiany wynikają z udostępnienia przez Bank rachunku VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności – zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzone zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych dotyczą też Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 12.04.2018r. poz. 723)

Do Regulaminu wprowadzone zostały zmiany redakcyjne i doprecyzowujące.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.