Centrala:

Puławy

Centrala NBS Puławy
24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 30

 Oddziały:

Baranów 
O/Baranów
24-105 Baranów, ul. Długa 28
Dęblin

O/Dęblin
08-530 Dęblin, ul. Warszawska 65

Gniewoszów

O/Gniewoszów
26-920 Gniewoszów, ul. Konopnickiej 6

Filie i Punkty Kasowe:

Puławy

PK/Urząd Skarbowy
24-100 Puławy, ul. Władysława Grabskiego 4

Gołąb

F/Gołąb
24-100 Gołąb, ul. Żuławy 2

Góra Puławska
PK/Góra Puławska
24-122 Góra Puławska, ul. Kozienicka 4
Sieciechów
F/Sieciechów
26-922 Sieciechów, ul. Paryż  5