Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach od wielu lat jest mecenasem kultury i sportu.
 
Angażujemy się w liczne akcje na rzecz wspierania lokalnej społeczności.
 
Patronujemy wielu lokalnym przedsięwzięciom organizowanym w naszym regionie.
 
Sponsorujemy zakupy materiałów dydaktyczno – naukowych dla dzieci w szkołach.
 
Mamy własną drużynę koszykówki działającą pod nazwą - Bank Spółdzielczy zorganizowaną w lidze Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Puławach.
 
Nasi koszykarze 
odnoszą sukcesy sportowe czego dowodem jest galeria zdobytych wyróżnień i pucharów.