Rada Nadzorcza

Barbara Adamczyk Przewodniczący RN
Jan Brodowski Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Dąbrowa Sekretarz RN
Krzysztof Stefanek Członek RN
Mariusz Furtas Członek RN
Urszula Luzar Członek RN
Mieczysław Kołdej Czlonek RN
Marianna Przybysz Członek RN


Zarzad

Janina Zawodnik

Prezes Zarządu

Tomasz Strumnik

Z-ca Prezesa Zarządu

Elżbieta Sadurek

Członek Zarządu