Dzięki usłudze bezpiecznych płatności internetowych Paybynet  i PayU za zakupy w sieci zapłacisz wygodnie i bez ryzyka. Pieniądze niezwłocznie i bezpośrednio trafią z Twojego konta na konto bankowe sprzedawcy, a na przelewie zobaczysz, komu i za co przekazujesz pieniądze.

Sprzedawca korzystający z Paybynet i PayU łatwo zidentyfikuje zamówienie, co przyspieszy dostawę zamówienia, ale również rozpatrywanie ewentualnej reklamacji oraz procedurę zwrotu towaru. 

Aby zapłacić za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych wystarczy wybrać w e-sklepie jako formę płatności "Paybynet" lub „PayU”, wybrać z listy swój Bank, zalogować się do swojej bankowości internetowej i zaakceptować operację. Transakcja będzie zrealizowana w kilka sekund. 

Usługa "bezpieczne płatności internetowe" umożliwia również płacenie za zakupy kartą kredytową.

Z Paybynet  i PayU można bezpiecznie  zapłacić nie tylko w e-sklepach. Korzystając z usług e-urzędu, można dzięki usłudze bezpiecznych płatności internetowych wnosić opłaty administracyjne i skarbowe online.
 

Korzystanie z bezpiecznych płatności internetowych Paybynet i PayU daje wiele korzyści:

 • bezpieczeństwo płatności – przelew wykonywany jest bezpośrednio z konta kupującego na konto sprzedawcy lub urzędu, bez zatrzymywania pieniędzy w instytucji pośredniczącej (widzisz na przelewie, komu przelewasz pieniądze),
 • szybkość płatności – informacja o płatności przez internet przekazywana jest natychmiast do sklepu, co przyspiesza realizację zamówienia (rozliczenie płatności gwarantuje KIR),
 • wygoda użytkownika – dane przelewu w systemie bankowości internetowej są wypełniane automatycznie, dzięki czemu nie pomylisz się przy ich wprowadzaniu

Łatwo, szybko i wygodnie pomożemy  przenieść rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy z innego Banku do Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach

Korzystając z wejścia w życie Rekomendacji ZBP dotyczących dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, przygotowaliśmy rozwiązania, które pozwolą przenieść Państwa rachunek.

Wypełnimy za Państwa wszelkie formalności związane z zamknięciem starego rachunku i przelaniem zgromadzonych środków na nowy rachunek. Przeniesiemy też wszystkie aktualne zlecenia stałe i polecenia zapłaty.

Poinformujemy o nowym numerze rachunku wskazane przez Państwa podmioty, np. pracodawców czy ZUS.

 

Przeniesienie rachunku oznacza:

 • podpisanie z nowym bankiem umowy rachunku i otwarcie w nim rachunku (o ile dotychczas Klient takiego rachunku nie posiadał),
 • zwrócenie się osobiście lub za pośrednictwem nowego banku do dotychczasowego banku o przeniesienie rachunku wraz ze wskazanymi usługami płatniczymi oraz opcjonalnie przeniesienie salda na nowy rachunek
 • wypowiedzenie w dotychczasowym banku umowy rachunku, skutkujące zamknięciem rachunku.

Więcej o zasadach przenoszenia rachunków można przeczytać w Przewodniku dla klienta opracowanym przez Związek Banków Polskich

Załączniki do pobrania:

- Przewodnik dla Klienta Związku Banków Polskich

- Wniosek o przeniesienie rachunku bankowego

- Pełnomocnictwo dla Banku do przeniesienia rachunku bankowego

Szanowni Państwo,

 

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.

Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.

Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na stronie internetowej www.nbspulawy.pl oraz w placówkach Banku.

Wygodne Konto dla Klientów ZUS

 • Korzyści
 • Przydatne dokumenty
 • Kontakt

Proste, Przejrzyste, Zrozumiałe

Konto przeznaczone jest dla Klientów nieposiadających rachunku oszczędnościowo- -rozliczeniowego, którzy otrzymują rentę lub emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Za 1 zł miesięcznie za prowadzenie konta zyskujesz:

 • Bezpłatne wypłaty gotówki w szerokiej sieci bankomatów z Grupy BPS i SGB
 • Bezpłatne użytkowanie karty debetowej
 • Pomoc medyczną i domową w ramach dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego assistance

Oferta promocyjna to:

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • 1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za wydanie i wznowienie karty debetowej
 • 0 zł za użytkowanie karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty w bankomatach sieci BPS i SGB
 • 0 zł za udostępnienie usług bankowości elektronicznej
 • 0 zł za pakiet ubezpieczeniowy assistance - przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej; po upływie tego czasu koszt ubezpieczenia to tylko 60 gr miesięcznie  w przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej

Pakiet ubezpieczeniowy assistance obejmuje: pomoc w domu, pomoc medyczną na terenie RP i podczas podróży zagranicznej, pomoc podczas podróży samochodem oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego, infolinię medyczną i infolinię podróżną.