Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy, że dwa działające na rynku lokalnym Banki:

Bank Spółdzielczy w Końskowoli, ul Lubelska 91 A 24-130 Końskowola

oraz,

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach, ul Piłsudskiego 30 24-100 Puławy

- postanowiły połączyć siły, tworząc jednolity prężny podmiot finansowy. Ta strategiczna decyzja sprawi, że stworzony zostanie solidny i o większych możliwościach działania Bank Spółdzielczy. Gwarantuje to potencjał posiadany już przez obydwa Banki. Celem połączenia jest przede wszystkim spełnienie Państwa oczekiwań dotyczących różnych proponowanych produktów bankowych oraz zapewnienie usług na najwyższym poziomie. Pragniemy podkreślić i zapewnić, że cały proces łączenia Banków pozostanie nieodczuwalny dla Naszych Klientów i w żaden sposób nie będzie wpływał na wzajemne relacje. Dołożymy wszelkich starań, by wszystkie działania konsolidacyjne postępowały systematycznie i bez zakłóceń. Odpowiednie uchwały, potwierdzające wolę połączenia zostały już podjęte przez organy obu Banków.

Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, a połączone Banki dysponować będą większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją, wyspecjalizowanym zespołem i najlepszymi rozwiązaniami technicznymi. Dzięki temu będziemy mogli Państwu zaoferować bogatszą ofertę.

Szanowny Kliencie,

W dniach 13 i 14 września 2019 r. wprowadzamy zmiany w korzystaniu z Bankowości Internetowej. Zmiany związane są z unijną dyrektywą PSD2 dotyczącą usług płatniczych. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa Klientów korzystających z usług płatniczych oferowanych drogą elektroniczną.

Każde logowanie do Bankowości Internetowej będzie dodatkowo wymagało od Ciebie, oprócz wpisania loginu i hasła, podania kodu SMS (bezpłatnego do celów logowania się) lub inną wybraną przez Klienta metodą.

Jeśli nie chcesz za każdym razem potwierdzać logowania SMS-em dodaj swoje urządzenie do urządzeń zarejestrowanych / zaufanych. Na urządzeniu, które zarejestrujesz będziesz mógł logować się tak samo jak do tej pory. Zachęcamy do skorzystania z tego rozwiązania.

Logowanie do Bankowości Mobilnej pozostanie bez zmian ponieważ obecny sposób logowania spełnia już wymogi PSD2, dlatego do aplikacji mobilnej będziesz logował się tak jak dotychczas.

 

Szanowni Państwo,

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach informuje o zmianach w regulaminach:

 • Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych;
 • Regulaminie kart kredytowych,
 • Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych i rolników;

których część przepisów będzie obowiązywać już  od 05 maja 2019r oraz od 14 września 2019r. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminów  do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z ww. Ustawą określeni w niej dostawcy usług (m.in. podmioty prowadzące rachunki bankowe oraz podmioty świadczące usługi dostępu do rachunków bankowych) będą mogli za zgodą Klienta lub osoby, którą Klient upoważnił do korzystania z systemu bankowości elektronicznej, inicjować transakcje płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta oraz potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta dla transakcji płatniczej opartej na karcie płatniczej. Dotyczy to sytuacji, w której Klient ma dostęp on-line do rachunku płatniczego.

Ponadto w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkownika. Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

Nowe Regulaminy dostępne są w placówkach Banku.

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo możliwość:

 1. złożenia na piśmie sprzeciwu wobec tych zmian, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy rachunku z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian;
 2. wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym;

Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian oznaczać będzie akceptację zapisów zawartych w w/w Regulaminie.

 

Z poważaniem,

Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach

Dzięki usłudze bezpiecznych płatności internetowych Paybynet  i PayU za zakupy w sieci zapłacisz wygodnie i bez ryzyka. Pieniądze niezwłocznie i bezpośrednio trafią z Twojego konta na konto bankowe sprzedawcy, a na przelewie zobaczysz, komu i za co przekazujesz pieniądze.

Sprzedawca korzystający z Paybynet i PayU łatwo zidentyfikuje zamówienie, co przyspieszy dostawę zamówienia, ale również rozpatrywanie ewentualnej reklamacji oraz procedurę zwrotu towaru. 

Aby zapłacić za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych wystarczy wybrać w e-sklepie jako formę płatności "Paybynet" lub „PayU”, wybrać z listy swój Bank, zalogować się do swojej bankowości internetowej i zaakceptować operację. Transakcja będzie zrealizowana w kilka sekund. 

Usługa "bezpieczne płatności internetowe" umożliwia również płacenie za zakupy kartą kredytową.

Z Paybynet  i PayU można bezpiecznie  zapłacić nie tylko w e-sklepach. Korzystając z usług e-urzędu, można dzięki usłudze bezpiecznych płatności internetowych wnosić opłaty administracyjne i skarbowe online.
 

Korzystanie z bezpiecznych płatności internetowych Paybynet i PayU daje wiele korzyści:

 • bezpieczeństwo płatności – przelew wykonywany jest bezpośrednio z konta kupującego na konto sprzedawcy lub urzędu, bez zatrzymywania pieniędzy w instytucji pośredniczącej (widzisz na przelewie, komu przelewasz pieniądze),
 • szybkość płatności – informacja o płatności przez internet przekazywana jest natychmiast do sklepu, co przyspiesza realizację zamówienia (rozliczenie płatności gwarantuje KIR),
 • wygoda użytkownika – dane przelewu w systemie bankowości internetowej są wypełniane automatycznie, dzięki czemu nie pomylisz się przy ich wprowadzaniu

Łatwo, szybko i wygodnie pomożemy  przenieść rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy z innego Banku do Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach

Korzystając z wejścia w życie Rekomendacji ZBP dotyczących dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, przygotowaliśmy rozwiązania, które pozwolą przenieść Państwa rachunek.

Wypełnimy za Państwa wszelkie formalności związane z zamknięciem starego rachunku i przelaniem zgromadzonych środków na nowy rachunek. Przeniesiemy też wszystkie aktualne zlecenia stałe i polecenia zapłaty.

Poinformujemy o nowym numerze rachunku wskazane przez Państwa podmioty, np. pracodawców czy ZUS.

 

Przeniesienie rachunku oznacza:

 • podpisanie z nowym bankiem umowy rachunku i otwarcie w nim rachunku (o ile dotychczas Klient takiego rachunku nie posiadał),
 • zwrócenie się osobiście lub za pośrednictwem nowego banku do dotychczasowego banku o przeniesienie rachunku wraz ze wskazanymi usługami płatniczymi oraz opcjonalnie przeniesienie salda na nowy rachunek
 • wypowiedzenie w dotychczasowym banku umowy rachunku, skutkujące zamknięciem rachunku.

Więcej o zasadach przenoszenia rachunków można przeczytać w Przewodniku dla klienta opracowanym przez Związek Banków Polskich

Załączniki do pobrania:

- Przewodnik dla Klienta Związku Banków Polskich

- Wniosek o przeniesienie rachunku bankowego

- Pełnomocnictwo dla Banku do przeniesienia rachunku bankowego